Färg och form

Färger och former, ytor och strukturer läggs till varandra, likt toner och klanger, takter och rytmer som tillsammans bildar en helhet.

Dialog

Min intuition och erfarenhet leder mig i ett sökande framåt, en dialog uppstår och det är i den dialogen bilden blir till.

Aktuellt

Alingsås Konsthall 13/5 – 8/9 2023

Arvika Konsthall 30/9 – 28/10 2023

Galleri