Katarina Fornell Mitt måleri inspireras av naturen, av dagens och årstidens skiftningar.

Färg och form

Färger och former, ytor och strukturer läggs till varandra, likt toner och klanger, takter och rytmer som tillsammans bildar en helhet.

Dialog

Min intuition och erfarenhet leder mig i ett sökande framåt, en dialog uppstår och det är i den dialogen bilden blir till.

Kommande utställning

MARKS KONSTHALL
Kinna 25 september- 10 oktober 2021

GALLERI REVOLT
Borås 17 mars – 7 april 2022

Varmt välkommen.

Galleri