Katarina Fornell Mitt måleri inspireras av naturen, av dagens och årstidens skiftningar.

Färg och form

Färger och former, ytor och strukturer läggs till varandra, likt toner och klanger, takter och rytmer som tillsammans bildar en helhet.

Dialog

Min intuition och erfarenhet leder mig i ett sökande framåt, en dialog uppstår och det är i den dialogen bilden blir till.

Pågående utställning

GALLERI REVOLT
Borås 17 mars – 7 april 2022

Varmt välkommen.

Kommande utställning

Galleri Sigma Växjö
3 september – 17 september 2022

Galleri